Högt blodtryck – symptom och behandling

Vad är högt blodtryck?

Hagapraktiken - bild på blodtrycksmanschett och stetoskopDrygt 30% av Sveriges befolkning lider av högt blodtryck, s. k . hypertoni. Oftast har dessa personer inte några större symtom, men om blodtrycket blir riktigt högt kan det orsaka yrsel, huvudvärk och trötthet. Därför är det viktigt att hålla koll på blodtrycket eftersom ett för högt blodtryck kan öka risken för att drabbas av allvarliga sjukdomar som stroke, hjärtsvikt, njursvikt, hjärtinfarkt och rytmrubbningar i hjärtat, såsom exempelvis förmaksflimmer. Blodtrycket ska helst vara under 140/90 mm Hg (millimeter kvicksilver).

 

Vad kan vara orsaker till högt blodtryck?

En del har en tydlig bakomliggande orsak till att blodtrycket stiger, men hela 95 procent av de som har ett högt blodtryck saknar en enskild utlösande faktor. Ofta är det flera bakgrundsfaktorer som bidrar till det höga blodtrycket.  Övervikt, matvanor, stress, genetisk benägenhet och en hög alkoholkonsumtion kan bidra till ett högt blodtryck. Blodtrycket ökar också med åldern i alla moderna civilisationer. En relativt ny faktor som är intressant är artärstelhet som kan mätas med en arteriograf, även motstånd mot cirkulationen. Det är en non invasiv metod som i stora drag påminner om en vanlig blodtrycks kontroll för patienten som tar den, men mätningen är mer avancerad.

 

Vad händer i kroppen när blodtrycket är högt?

När blodtrycket är högt påverkas blodkärlen, hjärtat, hjärnan och njurarna eftersom det blir ett ökat tryck i ett slutet system. Systemet måste anpassa sig efter det högre trycket, ungefär som att det försvarar sig, vilket bidrar till att kärlväggarna förtjockas och stelnar, hjärtat måste jobba hårdare och njurarna försämrar sin filtrationsförmåga. Det blir som en ond cirkel.

 

Om blodtrycket är riktigt högt kan det orsaka yrsel, huvudvärk och trötthet men många gånger märks inga symtom. Måttligt förhöjt blodtryck är oftast inte farligt eller obehagligt i sig men kan ge upphov till allvarliga sjukdomar som stroke, hjärtsvikt, njursvikt, hjärtinfarkt och rytmrubbningar i hjärtat som exempelvis förmaksflimmer.

 

 

Hagapraktiken - bild som visar riskerna med högt blodtryck

Risker med högt blodtryck

Rekommenderade undersökningar mot högt blodtryck

Arteriografi

En arteriograf-undersökning kan ge information om aortas och de större artärernas stelhet samt de mindre artärernas funktion. Främst brukar pulsvågshastighet (pulse wave velocity, PWV) och augmentationsindex (AIx) beräknas. Dessutom fås bland annat ett mått på det centrala blodtrycket som anses förutse risk för hjärt-kärlsjukdom mycket bättre än blodtrycket som traditionellt mäts i armen.

Hälsoanalys

Vi går igenom dina symptom med vår kunskap om näring och hälsa. Ett stick i fingret ger dig information om hur du mår. Vi genomför torrblodsanalys samt tar urintester för att undersöka tungmetaller, glukos, pH, njurfunktion, jod och zink.