Behandling av personuppgifter

1. Introduktion

Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för vår användning av kunddata. I informationen refererar “du” och “dina” till den person vars personuppgifter vi kan komma att behandla och som är vår kund, representerar vår kund eller är en besökare på vår webbplats.

2. Allmänt

Vi är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679). Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter (med personuppgifter menas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Hos Hagapraktiken tillämpas följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling:

 • Vi är hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig.
 • Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem. De system vi använder är uppdaterade enligt GDPR.
 • Vi avser att förenkla din möjlighet att få kontroll över dina personuppgifter.
 • Vi strävar efter full transparens avseende hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

3. Vilken information samlar Hagapraktiken in om dig?

För att fullgöra begäran från dig kan du bli ombedd att uppge någon eller några av dessa uppgifter:

 • Ditt namn
 • Ditt personnummer
 • Din e-postadress
 • Din postadress
 • Din leveransadress
 • Ditt telefonnummer
 • Dina kontaktuppgifter

4. När samlar Hagapraktiken in din information?

Vi samlar in dina personuppgifter när du kontaktar oss via e-post eller vår webbplats, köper eller beställer en tjänst eller vara. Vi samlar även in uppgifter när du kontaktar oss via t ex e-post eller vår webbplats.

När du registrerar dig som kund kommer din e-postadress och, om nödvändigt, ditt namn användas för Hagapraktiken till dig i nyhetsbrev. Du kan när som helst avsluta prenumerationer på nyhetsbrev.

5. Hur använder Hagapraktiken din information?

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål. Dessa är följande:

 • Behandla din beställning eller behandling
 • Behandla betalningar
 • Leverera produkter till dig
 • Skicka information, nyheter och erbjudanden
 • Förbättra design och säkerhet på webbplatsen

Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras för ändamålet med behandlingen samt utförandet av din beställning, inklusive kreditupplysning, personifiering av webbplatsen och marknadsföringsaktiviteter.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund. Vid en privatpersons köp av våra produkter (dvs ändamålen behandling av beställning, hantering av konto, behandling av betalning och leverans av produkter) behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ditt avtal med oss. Vid resterande ändamål eller då vår kund är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och produkter den lagliga grunden.

Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överförs till våra tjänsteleverantörer (t ex transporttjänster så som DHL, Postnord eller annan). Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen. Hagapraktiken kommer inte att olagligen dela din information med företag utanför vår grupp utan de delas aldrig ut till tredje part!

6. Registrerades rättigheter

Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga.

7. Cookies

Vad är cookies?
En cookie är en textfil med anonymiserad information som inkluderar en unik användaridentifikation och webbsidans namn.

8. Andra webbsidor

Denna information om personuppgiftsbehandling är endast tillämplig på Hagapraktikens webbplats. Vår webbsida kan komma att innehålla länkar till andra webbsidor.
Hagapraktiken är inte ansvariga för innehåll på externa webbsidor även om länkar hänvisar till dem.

9. Klagomål

Om du har en fråga, vill lämna ett klagomål till Hagapraktiken angående hur dina personuppgifter har behandlats eller överklaga ett beslut, kan du kontakta oss på nedanstående adress.

10. Kontakta oss

Du kan kontakta oss:

Hagapraktiken Arvika AB
Henrik Nilsson
Hantverksgatan 9A
0570-19633

[email protected]