Akupunktur/TCM

Qi Gong privat lektion

Qi gong är samlingsbegrepp för olika övningar, allt från fysiska rörelser till ren meditation och mindfulness.
Qi gong är ett perfekt komplement till akupunktur, shiatsu, EFT och stämgaffelbehandlingar.
Utifrån ditt behov så skräddarsyr Martin ett program som passar dig.

Arvika

Tid: 30 min
Kostnad: 450 kr

Öron akupunktur vid beroendeavvänjning

En effektiv metod att arbeta med alla olika sorters av beroende, allt från nikotin, mat, godis och även droger kan hjälpas med denna metod.

Arvika

Tid: 30 min
Kostnad: 450 kr

Akupunktur

Akupunktur behandlar sjukdom eller ger smärtlindring genom att nålar appliceras på specifika punkter på kroppen. “Balans” är ett nyckelord inom österländsk medicin och symbolen för detta är de två kompletterande krafterna – yin och yang. När dessa energier är i balans mår vi som bäst, och det är också akupunktörens mål med behandlingen. Meridianer fungerar som ett energitransportsystem i våra kroppar. De olika meridianerna delas in i huvudgrupperna yin och yang och akupunktören väljer de mest lämpade meridianerna och punkterna för att skapa balans och välmående i mottagaren. Målet är att energiflödet ska fungera i sin fulla kapacitet.

 

Effekter av akupunktur

• Stärker din motståndskraft mot sjukdomar och stressrelaterade sjukdomstillstånd.
• Balanserar nerv- och hormonsystemet.
• Reglerar matsmältningen.
• Stödjer kroppens självläkande processer.
• Ger insikt och förståelse för dina mentala och känslomässiga mönster.
• Rensar kroppen från gifter.

 

Exempel på problem som kan behandlas med akupunktur

• Olika typer av värk och smärta, t.ex. spänningshuvudvärk, mensvärk, ryggvärk och migrän.
• Oro och stress.
• Sömnproblem.
• Psykosomatiska problem.
• Mag- och tarmåkommor.
Allergier.

Arvika

Tid: 45 min

Kostnad: 710kr

Stämgaffelbehandling

”If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration.” Nikola Tesla

En behandling med stämgaffel är en varsam icke invasiv vibrationsterapi. Allt i Universum har sin egen unika vibration, inklusive din kropp. Varje gaffel har sin unika balanserande frekvens som är utformad att skapa ett djupare tillstånd av balans. Man kan med fördel använda sig av akupunkturpunkter för att skapa balans och hjälpa kroppen med sina egna självläkande processer. Att placera stämgaffels på skelett, leder är också mycket effektivt, då vibrationen går djupt in i kroppen och dessutom påverkas nervsystemet med djup avslappning som resultat. Några positiva effekter av stämgaffel terapi är.
• Snabb djup avslappning
• Förbättrad mental skärpa
• Ökad energi
• Ökad välbefinnande och lugn
• Påskyndar helande med bla ökad lymf flöde och ökad blodcirkulation I skadade områden
• Förbättrar nervsystemets funktioner
• Smärta i leder och ligament

Arvika

Tid: 30 min
Kostnad: 400 kr

EFT behandling

EFT som står för Emotional Freedom Technique är en kombination av västerländsk psykoterapi och akupressur. Under en behandling kommer terapeuten och klienten till ett område som skapar stress för klienten och därefter skapar man korta fraser/meningar som reflekterar problemets kärna och samtidigt stimulerar man vissa akupunkturpunkter. Denna metod är väl lämpad vid all typ av oro, ångest, PTSD och liknande tillstånd av stress och obalans.

Arvika

Tid: 30 min
Kostnad: 450

Livets Mandala…. En karta till nuet

Den här processen är mycket mer än bara ett samtal. I denna process lär vi oss att se hur olika s.k. “historier” vi går och bär på färgar hur vi relaterar till vår omvärld och hur vi påverkas rent kroppslig, mentalt och känslomässigt av dessa historier.
Man kan säga att under hela vår uppväxt har vi “lärt” oss saker som vi som vuxna tar för sanningar. Vi har också upplevt saker som vi har tolkat på ett visst sätt och dragit slutsatser om hur jag, och min omvärld är.
Ofta kan det här vara “sanningar” som leder till att vi begränsar oss själva och vår omgivning.
Under en session har vi möjlighet att på ett strukturerat sätt bli medvetna om dessa historier och också göra oss fria från de begränsande och de stresskapande historierna och frigöra energi och på så vis leva mer I vår fulla potential.

Arvika

Tid: 45 min
Kostnad: 650 kr

Förändringssamtal – lösningsfokuserade tekniker

Vill du få till en förändring i något område i ditt liv t ex relationer i familj, jobb eller ändra på något du gör eller komma igång med något men får det inte till.
I förändrings samtal som tar sin inspiration från lösningsfokuserad korttidsterapi och MI (motiverande intervju) ser vi tillsammans på vad som behöver hända för att få till en förändring som håller.

Arvika

Tid: 45 min
Kostnad: 650 kr

Shiatsu

Shiatsu är en traditionell japanskt behandlingsmetod med rötter i österländsk medicin. Det är en behandlingsform som inriktar sig på människan som helhet och som stödjer och stärker kroppens egna naturliga förmåga att läka sig själv fysiskt, känslomässigt, mentalt och även andligt. Därför kan man säga att shiatsu är en ”uppdatering av din mjukvara”.

Vi behandlar kroppens energisystem via meridianer, akupunkturpunkter, muskler och leder samt stimulerar med sträckningar och rotationer för att skapa en bra balans och sätta fart på ditt energiflöde.

En typisk session börjar med ett kortare samtal om vad du önskar att behandla. Traditionellt ges shiatsu på en madrass på golvet men kan även ges på en massagebänk när du är påklädd. Shiatsu behandlar specifika problem eller används som friskvård.

 

Effekter av shiatsu

• Stärker din motståndskraft mot sjukdomar och stressrelaterade sjukdomstillstånd.
• Balanserar nerv- och hormonsystemet.
• Reglerar matsmältningen.
• Stödjer kroppens självläkande processer.
• Ger insikt och förståelse för dina mentala och känslomässiga mönster.
• Rensar kroppen från gifter.

 

Exempel på problem som kan behandlas med shiatsu

• Olika typer av värk och smärta, t.ex. spänningshuvudvärk, mensvärk, ryggvärk och migrän.
• Oro och stress.
• Sömnproblem.
• Psykosomatiska problem.
• Mag- och tarmåkommor.
Allergier.

Arvika

Tid: 45 min
Kostnad: 710 kr